Vanliga tecken på psykiskt våld

"Jag vet inte om jag borde vända mig till er, jag blir ju inte slagen..." Ungefär så börjar många av de samtal vi får.

De flesta kvinnor som kontaktar oss gör det för att de utsätts för psykiskt våld, men de har ofta problem med att själva identifiera sig som våldsutsatta. Psykiskt våld syns inte, det är svårt att ta på och det är svårt för andra att förstå. Men det gör så stor skada.

Många beskriver att det psykiska våldet är det som tar längst tid att återhämta sig ifrån. Psykiskt våld bryter ner en och får en att tvivla på sig själv och sin förmåga. Det får en att förlora sig själv, sin självbild och sin självkänsla.

Funderar du på om din partner utsätter dig för psykiskt våld? Här är några vanliga tecken.

Det här är psykiskt våld

Det här är Gaslighting

Gaslighting är en form av psykiskt våld. Gaslighting innebär att din partner manipulerar dig och får dig att tro att du är oförmögen att klara av saker. Din partner förvränger eller förvanskar information med avsikten att få dig att tvivla på dina egna minnen eller sinneshälsa. Det kan vara att din partner sätter på spisplattan och beskyller dig för att ha glömt den på eller att hen medvetet lämnar ytterdörren olåst för att få dig att tro att det är du som gjort det.

Den som utsätts för gaslighting reagerar ofta med att ett stark självtvivel. Är det jag som överdriver? Håller jag på att bli galen?

Om du misstänker att du utsätts för psykiskt våld är du varmt välkommen att kontakta oss för stöd och rådgivning.

Läs mer om olika former av våld.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy