Tecken på att någon blir utsatt för våld

Var uppmärksam på om:

Vi finns här för dig!

Det kan vara svårt som anhörig att se en person som du bryr dig om må dåligt. Men det är viktigt att låta personen som har blivit utsatt få ta sin tid och själv bestämma när och hur mycket hon vill berätta. Genom att visa att du finns där om hon vill ha hjälp betyder i många fall väldigt mycket. Kom ihåg att du som anhörig också har rätt till stöd och hjälp för att få ta hand om dig själv, dina tankar och känslor. Du kan antingen besöka oss eller få stöd via videosamtal, telefon eller chatt. I kontakten med oss kan du välja att vara helt anonym. Vi har tystnadsplikt.

CHATTA MED OSS

Att vara ett stöd

Du som anhöriga spelar ofta en viktig roll för personen som har blivit utsatt, men det är viktigt att inte glömma bort dig själv. I bemötandet av den som har blivit utsatt är det viktigt att bekräfta personens känslor. Det går inte att i förväg veta exakt hur vi kommer reagera eller tänka i en hotfull, skrämmande eller farlig situation. Oavsett hur vi reagerar så är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel. För en del personer som har blivit utsatta för hot och/eller våld kan det vara svårt att prata om det som har hänt. För att våga berätta krävs det en stabil, trygg person som lyssnar.

KONTAKTA OSS

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy