Vi är Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

Varje dag utsätts kvinnor, barn och ungdomar för psykiska och fysiska övergrepp av människor som borde stå dem närmast. Vi finns till för dem. Vi visar att det finns någon som bryr sig. Vi lyssnar och berättar att det finns en väg ut.

Vi erbjuder en trygg plats att landa på och friheten att få vara sig själv. Vi är rösten för dem som inte kan eller orkar prata. Vi arbetar varje dag för ett samhälle där vi inte behöver finnas.

 

Kontakta oss

Ring 040-12 55 86 eller maila på info@kvinnojourenoresund.se
Du kan också chatta med oss på måndagar mellan klockan 13:00 – 15:00

GÄLLANDE COVID-19 / CORONAVIRUS:

Att bli satt i karantän och isolera sig så mycket det går är ett effektivt sätt att minska smittspridningen av COVID-19. Men det är viktigt att komma ihåg att många, redan utsatta, nu spenderar dygnets alla timmar med sin förövare.

För många ger skolan och andra sociala sammanhang en möjlighet att fly undan en förälder, närstående eller partner som gör en illa på olika sätt. För dessa blir isolering en enormt påfrestande situation. Det finns stöd att få, både för dig som utsätts och dig som misstänker att en närstående utsätts.

Det är viktigt att agera. Sök stöd och chatta med oss!
❣️Ta hand om er ❣️

Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym. Med oss kan du chatta om allt som rör olika typer av våld i nära relation, det kan gälla din egen situation eller att du känner oro för någon i din närhet. När du chattar med oss ser vi inte vem du är eller vad du heter.  Vi sparar varken samtalet som vi haft eller IP-numret.
Är du fast i ett förhållande som du innerst inne känner att du inte mår bra av – men kan ändå inte ta dig ur det? Blir du kränkt, slagen eller sexuellt utnyttjad? Känner du oro för vad som händer med dina barn om du lämnar din relation? Eller har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar som du behöver prata med någon om?  Vår öppna verksamhet erbjuder stöd och rådgivning för kvinnor som på något sätt är eller har varit utsatt för våld i nära relation.
Vill du göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn? Det finns olika sätt att hjälpa oss att hjälpa fler:
  • Bli stödmedlem
  • Skänk en gåva
  • Engagera dig som volontär

Vi kämpar för barns rättigheter och att barnets bästa alltid ska tas i beaktande när det kommer till våld i nära relationer.

Samarbetspartners & Medfinansiärer