KVINNOJOUREN ÖRESUND

För ett jämställt samhälle
fritt från våld

Stödsökande

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Eller är du orolig över att någon i din närhet är utsatt för våld? Hos oss på Kvinnojouren Öresund kan du få rådgivning och stöd på vår öppna mottagning. I kontakten med oss kan du välja att vara helt anonym och all personal har tystnadsplikt.

Yrkesverksamma

Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende och biståndssamtal till stödsökande från hela Sverige. På Kvinnojouren Öresund i Malmö arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska. Alla som arbetar på Kvinnojouren Öresund lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god och trygg framtid. 

Kvinnojouren Öresund

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en ideell förening som grundades 2004 och som driver skyddat boende och samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Föreningen och dess verksamheters huvudsakliga arbetsområden är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområden utgörs av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, förtryck eller problematik samt sexuellt våld. 

Senaste nytt

Stödsamtal

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar som du behöver prata med någon om? Många gånger kan det vara svårt att själv identifiera sig som våldsutsatt. Vår öppna verksamhet erbjuder stöd och rådgivning för kvinnor som på något sätt är eller har varit utsatt för våld i nära relation.Vi har tystnadsplikt.

Att lämna en våldsam relation

Är du fast i ett förhållande som du innerst inne känner att du inte mår bra av – men kan ändå inte ta dig ur det? Känner du oro för vad som händer med dina barn om du lämnar din relation? Om du vill lämna en våldsam partner eller anhörig rekommenderar vi att du gör en plan. 

Olika typer av våld

Många associerar våld främst med det fysiska våldet, men våld kan se ut och ta sig uttryck på flera olika sätt. “Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill” – Per Isdal, meningen med våld, 2001

Digitalt våld

Digitalt våld styrs av samma mekanismer som annat våld men sker online och via digitala plattformar. Digitalt våld handlar bl.a. om kontroll, utpressning och förminskande

LÄS MER »

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär kontroll, begränsning och försummelse av din eller er gemensamma ekonomi. Det kan innebära att din partner vägrar dig rätten att få äga

LÄS MER »

Kontakta oss

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring oss
Öppettider

Mån-Fre 09:00 – 17:00

Chatta med oss

Måndagar 13:00-15:00
Till chatten 

Från hjärtat ett varmt tack till våra samarbetspartners

Vill ditt företag också stötta vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld? Som företag kan ni stödja oss genom ekonomiska bidrag, donationer, tjänster eller presentkort. Vi letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners och erbjuder olika paketlösningar för företag.