Startsida

KVINNOJOUREN ÖRESUND

För ett jämställt samhälle
fritt från våld

Stödsökande

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Har du utsatts för eller lever med någon form av våld? Eller är du orolig över att någon i din närhet utsätts för våld? Hos oss på Kvinnojouren Öresund kan du få stöd. Vi erbjuder stödsamtal på vår samtalsmottagning, via telefon eller chatt.

Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.
Att söka stöd hos oss är gratis.

Yrkesverksamma

Vi erbjuder skyddat boende, utslussningslägenheter och biståndssamtal till stödsökande, våldsutsatta kvinnor från hela Sverige. Vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god och självständig framtid.

Hos oss arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska. Våra kuratorer har specialistkompetens inom frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

Kvinnojouren Öresund

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en professionell icke-vinstdrivande förening, grundad 2004, som driver skyddat boende och samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Föreningen och dess verksamheters huvudsakliga arbetsområden är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområden är frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. 

Senaste nytt

Stödsamtal

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar som du behöver prata med någon om? Hos oss kan du få stöd. Vi erbjuder stödsamtal för kvinnor som är eller har varit utsatta för någon form av våld i nära relation. Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.

Att lämna en våldsam relation

Befinner du dig i ett förhållande som du innerst inne känner att du inte mår bra av – men som du ändå inte kan ta dig ur? Vill du lämna en våldsam partner eller anhörig? Då rekommenderar vi att du gör en plan. 

Olika typer av våld

Det finns flera olika typer av våld. Många associerar våld främst med det fysiska våldet, men det kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Det är inte alltid våldet syns.

Olika former av våld

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär kontroll, begränsning och försummelse av din eller er gemensamma ekonomi. Det kan innebära att din partner vägrar dig rätten att få äga

LÄS MER »

Digitalt våld

Digitalt våld styrs av samma mekanismer som annat våld, men det sker online och via digitala plattformar. Digitalt våld kan bland annat handla om kontroll,

LÄS MER »

Kontakta oss

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring oss
Öppettider

Mån-Fre 09:00 – 17:00

Chatta med oss

Måndagar 13:00 – 15:00
Till chatten 

Från hjärtat ett varmt tack till våra samarbetspartners

Vill ditt företag också stötta vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld? Som företag kan ni stödja oss genom ekonomiska bidrag, donationer, tjänster eller presentkort. Vi letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners och erbjuder olika paketlösningar för företag.