Det här gör vi på Kvinnojouren Öresund

Hos oss kan du som är, har varit eller riskerar att bli utsatt för någon form av våld få stöd och hjälp. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal på vår samtalsmottagning, via chatt, telefon eller videosamtal.

Du hittar våra öppetider längst ner på sidan.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor genom samarbete med advokatbyråer.

Ett av våra viktigaste mål är att varje person som är i kontakt med oss ska känna att den har blivit hörd, trodd och bemött på ett professionellt sätt.

Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym

Med oss kan du prata eller chatta om allt som rör olika typer av våld i nära relation. Det kan gälla din egen situation eller någon i din närhet som du känner oro för. När du chattar med oss ser vi inte vem du är eller vad du heter. Vi sparar varken samtalet som vi haft eller IP-numret.

Är du i behov av skyddat boende?

Det är alltid socialtjänsten som placerar i skyddat boende. Kontakta socialtjänsten i din kommun eller ring oss så hjälper vi dig på vägen.

Vid akuta situationer ring 112 eller din kommuns socialjour.

Att lämna en våldsam relation

Om du vill lämna en våldsam partner eller anhörig rekommenderar vi att du gör en plan. Ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att komma till ett säkert ställe, till exempel socialtjänsten, polisen, kvinnojouren eller någon du litar på, så som en granne eller vän.

Hur vi på Kvinnojouren Öresund kan hjälpa dig

Vi på Kvinnojouren Öresund lyssnar och tror på dig. När du pratar med oss kan du förvänta dig att våra erfarna kuratorer kommer att lyssna på det du väljer att berätta.

Vad är våld?

Många associerar våld främst med det fysiska våldet. Men våld kan se olika ut och det är inte alltid det syns. Frihet från våld är en mänsklig rättighet, men det är ibland svårt att själv identifiera sig som våldsutsatt. Hos oss kan du få stöd. Klicka på bilden för att läsa mer om olika former av våld.

Skilsmässa

Här kan du läsa om vad som gäller vid skilsmässa och separation, hur en bodelning går till och vad som händer om man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln hos www.unizonjourer.se

Från polisanmälan till rättegång

Läs mer om hur du gör om du vill göra en polisanmälan, och vad som händer efteråt. Tveka inte att kontakta någon av Unizons jourer för stöd, vi finns här för dig! Klicka på bilden för att läsa hela artikeln hos www.unizonjourer.se

Vårdnad om barn - så säger lagen

När får man ensam vårdnad? Vad innebär medling? Läs mer här. Behöver du stöd finns våra jourer här för dig. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln hos www.unizonjourer.se

Är jag utsatt för våld?

Du har rätt att må bra och känna dig trygg i din relation. Här kan du göra vårt test. Behöver du prata finns vi här för dig! Klicka på bilden för att göra testet hos www.unizonjourer.se

Vad räknas som stalking?

Här reder vi ut vad som räknas som stalking, olaga förföljelse och vad straffskalan är för brottet. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln hos www.unizonjourer.se

Skyddad identitet

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för våld och hot. Det finns tre olika typer av skyddade personuppgifter. Här kan du läsa mer. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln hos www.unizonjourer.se

Myndigheter, kommuner och socialtjänst

Vad gör socialtjänsten? Vilket ansvar har polisen? Vad kan jag förvänta mig från Försäkringskassan? Vi reder ut vilken roll de olika samhällsfunktionerna har. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln hos www.unizonjourer.se

Kontaktförbud

Om det finns risk för att någon ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera någon annan kan åklagaren besluta om kontaktförbud. Klicka på bilden för att göra testet hos www.unizonjourer.se