Sluta strunta i kvinnojourerna

Vår verksamhetschef, Sara Paulsdotter Hellberg, blev intervjuad av Lena Stenberg som är ledarskribent på Aftonbladet.

”När corona kom blev det plötsligt jättetyst, oroväckande, när vi förstod att kvinnorna blev isolerade med sina förövare. Vi tänkte att fler skulle ringa, men förstod snart att de inte vågade”

- Sara Paulsdotter Hellberg

En kvinna som placeras i skyddat boende behöver en säker plats att andas ut på. Kvinnan måste även erbjudas kontinuerliga stödsamtal och andra individanpassade stödåtgärder med fokus på en god framtid. Hos oss arbetar specialistutbildade kuratorer och leg. sjuksköterska som med gedigen kunskap och kompetens erbjuder stödsökande från hela Sverige individanpassat stöd.

”Fler och fler kommuner väljer nu att upphandla verksamhet i stället för att samarbeta med de väletablerade, erfarna kvinnojourerna. Detta gör att jourerna måste lägga tid på att konkurrera med privata aktörer som enligt Sara Paulsdotter Hellberg inte bara pressar priserna utan också kan sakna den breda kompetens som kvinnojourerna har. Att samhället inte satsar mer helhjärtat på att förebygga det omfattande våldet mot tjejer och kvinnor är svårt att förstå. Att inte mer görs för att hjälpa de kvinnor och barn som riskerar livet i sina egna hem. Det kan inte skyllas på resurser. Det handlar faktiskt bara om prioriteringar.” - Lina Stenberg, Aftonbladets ledarsida, 8 mars 2021 .

Läs hela intervjun här

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy