ATIM växlar upp och byter namn

​ATIM Kvinno- och Ungdomsjour, en av Malmös tre ideella kvinnojourer för våldsutsatta kvinnor och deras barn, satsar extra på den snabbväxande rikstäckande Ungdomsjouren och förgrenar därför verksamheten i två delar. I samband med detta lanseras även nya namn som bättre reflekterar verksamheten. De nya namnen är Kvinnojouren Öresund samt Ungdomsjouren Öresund.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy