"Varför lämnar hon inte?"

Video med kuratorn Hanna.
Bakom stängda dörrar finns en mamma som lever med hot och våld. Vi på Kvinnojouren Öresund vill uppmärksamma de mammor som lever eller har levt i en våldsam relation.

En vanlig orsak till att kvinnor inte vågar lämna är oron över att förlora vårdnaden om sina barn. Vi på Kvinnojouren Öresund erbjuder stödsamtal och rådgivning till kvinnor som vill eller har lämnat en våldsam relation.

Kolla på videon där kuratorn Hanna svarar på frågan "Varför lämnar hon inte?"