Vi kräver att regeringen ska ta fram ett 34-punktsprogram

Idag har riksdagspartierna fört samtal i syfte att kraftsamla för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Efter partisamtalet meddelade regeringen att ett åtgärdsprogram ska presenteras inom några veckor. Åtgärdsprogrammet innehåller bland annat förslag om skärpt straff för kvinnofridskränkning samt vid överträdelse av kontaktförbud. Dessutom ska det bli möjligt att ha elektronisk fotboja som första åtgärd vid beslut om utökat kontaktförbud.

Vi kräver att:

  • Regeringen ska ta fram ett 34-punktsprogram för ”Nollvision mot mäns grova brottslighet mot kvinnor”. Vi vill se att mäns våld mot kvinnor tas på samma allvar som gängkriminalitet.
  • Den ideella kvinnojourrörelsens kunskaper om dels våld och våldsförebyggande arbete samt skydd, stöd och omsorg för våldsutsatta kvinnor tillvaratas.
  • Yrkesverksamma inom socialtjänst, polis, domstol och övriga samhället måste ta kvinnors berättelser om mäns våld på allvar och ha tydliga rutiner för hur de ska hjälpa våldsutsatta kvinnor.
  • Regeringen satsar på förebyggande insatser för att förhindra att kvinnor och barn utsätts för våld
  • Stöd och skyddsinsatser till kvinnor som utsätts eller är i risk att utsättas för mäns våld måste resurssättas och får inte blir föremål för nedskärningar varken nationellt eller lokalt i kommunerna.
  • Huskurage integreras som en del i den nationella strategin. 

och vi kräver att ni gör det nu!

Att kvinnor utsätts för våld av män som de har eller har haft en relation till är inget nytt för oss utan något som vi hör vittnesmål om dagligen. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som måste fortsätta att uppmärksammas även när de senaste veckornas fruktansvärda händelser inte längre är nyhetsmaterial. Samhället måste sluta blunda för vad som sker inom hemmets väggar och inse att detta är ett omfattande problem som inte kommer att försvinna utan betydande insatser på flera olika nivåer.