Verksamhetsberättelse 2020

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än femton år utan vinstsyfte erbjuder kvalificerat stöd, omsorg och skydd — kostnadsfritt och anonymt — för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Vår spetskompetens är våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och problematik samt sexuellt våld. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan och besitter mångårig erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Personalen har specialistkunskaper i att möta traumatiserade människor i kris, och är även utbildade i att möta barn och hålla samtal med barn som utsatts för eller har upplevt våld i nära relation. Vi har även föräldrastödjande samtal och arbetar kontinuerligt med frågor kring föräldraskap. Våra stödsökande erbjuds individanpassat stöd, omsorg, rehabilitering och säkerhetsplanering med fokus på en god och trygg framtid. Vi arbetar både lokalt i Malmö och rikstäckande då vi tar emot stödsökande från hela Sverige. Kontoret är flerspråkigt och vi kan idag erbjuda samtal på svenska, danska, engelska, rumänska och arabiska, vilket är mycket uppskattat hos våra stödsökande kvinnor, barn och ungdomar.