vi erbjuder

Biståndssamtal, utbildning
och skyddat boende

Biståndssamtal

Biståndssamtal sker på uppdrag av socialtjänsten och genomförs tillsammans med en kurator, på vår samtalsmottagning, via telefon eller videosamtal. 

 • Tio stödsamtal. Den stödsökande träffar samma kurator genom hela processen.
 • Praktisk hjälp i kontakt med myndigheter vid behov. 
 • Under det första samtalet utformas en målinriktad stödplan utifrån uppdraget vi har fått.
 • Vid det sista samtalet genomförs en utvärdering av stödplanen. 
 • Kontinuerlig uppföljning med socialtjänsten som har beviljat biståndssamtalen.
 • Vid behov har möjlighet att erbjuda fler biståndssamtal i samråd med socialtjänsten och den stödsökande.

Utbildning

Vi samverkar med vårdinstanser, föreningar och företag och erbjuder utbildningar i frågor som rör våra fokusområden; våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

 • Vi erbjuder föreläsningar till föreningar, skolor, företag och verksamheter som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar mer kunskap. Kanske önskar ni på er arbetsplats mer information om detta komplexa ämne? Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre föreläsning eller en workshop. 

  Vi utbildar inom:
  • Olika former av våld
  • Våld i nära relationer
  • Våld i ungas relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Sexuellt våld
  • Sexualitet, samtycke och relationer
  • Barnrättsfrågor

  Kontakta oss på info@kvinnojourenoresund.se så hjälper vi dig.

Opinionsbildning
Vi arbetar opinionsbildande genom att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer och företag, med syfte att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld.

Gratis juridisk rådgivning
Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor genom samarbete med advokatbyråer. 

Studiebesök
Vi tar gärna emot besök från er. Varmt välkomna till oss – vi berättar gärna mer om vår verksamhet.

Bollplank och kunskapsbank
Vi är gärna ditt bollplank och din kunskapsbank när det gäller våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor som är utsatta för våld och behöver fly från sitt hem. 

Du som är våldsutsatt har rätt att få skydd och det är din kommun som bär det yttersta ansvaret för att den rättigheten tillgodoses. Placering i skyddat boende sker alltid via socialtjänsten.

Våldsutsatta kvinnor som placeras hos oss erbjuds en trygg och säker tillvaro och vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder. I vårt boende finns möbler, köksutrustning, sängkläder, handdukar och vi är noga med att det ska vara trivsamt och mysigt. Boendet är självhushåll men vi personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. 

Boendet har insynsskydd, brandvarnare, säkerhetsdörr, titthålskamera samt kameraövervakning i hallen.

Är du i behov av skyddat boende? Kontakta socialtjänsten i din kommun eller ring oss så hjälper vi dig på vägen. Vid akuta fall ring 112 eller din kommuns socialjour.

 • Upphämtning efter överenskommelse
 • Egen kontaktperson 
 • Ansökan om skyddade personuppgifter
 • Riskbedömning utifrån metoderna FREDA och PATRIARK samt nätverkskarta
 • Säkerhetsplanering och säkerhetssamtal
 • Stödsamtal: Motiverande samtal (MI), Response Based Practice (RBP) och Empowerment Star
 • Förhållningssätt enligt Traumamedveten Omsorg (TMO)
 • Journalföring i Journal Digital
 • Praktiskt stöd: Myndighetskontakter, vårdkontakter, ekonomisk genomgång, bostads- och arbetssök
 • Sociala aktiviteter för vuxna och barn
 • Medföljning till vårdinrättning, polis, domstol m.m.
 • Juridisk rådgivning
 • Eftervård 

Vi erbjuder även eftervård efter avslutad placering. Detta individanpassas och ser därför olika ut. Eftervård kan bestå av stödsamtal, visst praktiskt stöd och uppföljning av säkerhetsplanering. Fokus ligger alltid på en självständig och god framtid.

Kom ihåg att du är viktig och kan göra skillnad!

Kvinnojoursrörelsen växte fram under mitten av 1970-talet, som en reaktion på mäns våld mot kvinnor och barn och som en protest mot att samhället inte skyddade och hjälpte de kvinnor och barn som utsattes. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Att ha ett genusperspektiv på det preventiva arbetet är därför en förutsättning för att åtgärderna ska vara effektiva. Kunskap om maskulinitetsnormer är ett viktigt verktyg, liksom att arbeta med jämställdhet. 

Kontakta oss

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Ring eller maila oss
Öppettider

Mån-Fre 9-16

Sommarstängt 18 juli-14 augusti
(Chatten har öppet som vanligt)

Chatta med oss

Onsdagar 18-20.30
Till chatten