Ungdomsjouren Öresund i Malmö tar emot ungdomar på stödsamtal

För att avlasta vården och vara ett komplement har Ungdomsjouren Öresund i Malmö öppnat upp för bokade besök hos kuratorer på deras samtalsmottagning. Sedan tidigare erbjuder Ungdomsjouren Öresund stöd via mail, telefon och chatt men tar sedan skolstarten även emot ungdomar i åldern 15–23 år på stödsamtal.