Vill du göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn?

Varje dag utsätts kvinnor, barn och ungdomar för psykiska och fysiska övergrepp av människor som borde stå dem närmast. Vi finns till för dem. Vi visar att det finns någon som bryr sig. Vi lyssnar och berättar att det finns en väg ut. Som ideell organisation är vi beroende av stöd, och stödet möjliggör att vi kan ge de boende den materiella tryggheten de behöver.

Föreningen Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund startade 2004 och är en professionell icke-vinstdrivande förening som utgör en lågtröskelverksamhet där man får lov att vara anonym. Vi är den största kvinnojouren i Malmö.

Föreningen och dess verksamheters huvudsakliga arbetsområde är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområde utgörs av våld i nära relation (VINR), hedersrelaterat våld, förtryck eller problematik samt sexuellt våld. 

Varje dag utsätts kvinnor, barn och ungdomar för psykiska och fysiska övergrepp av människor som borde stå dem närmast. Vi finns till för dem. Vi visar att det finns någon som bryr sig. Vi lyssnar och berättar att det finns en väg ut. Som ideell organisation är vi beroende av stöd, och stödet möjliggör att vi kan ge de boende den materiella tryggheten de behöver.

Ekonomiska bidrag går oavkortat till vår gåvokassa för de boende. Pengarna läggs bland annat på fritidsaktiviteter till barnen, gåvor vid födelsedagar och högtider eller utgifter vid in- och utflytt. Många som placeras hos oss har behövt lämna sitt hem i all hast. Det är därför vanligt att de bara fått med sig det absolut nödvändigaste. Företagsdonationer hjälper oss därför att bistå kvinnorna och barnen att fylla det de mest grundläggande behoven i form av kläder, hygienartiklar och mat.

Vi erbjuder skyddat boende och stödsamtal till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation. Vi har specialistkunskaper inom hedersrelaterat våld och problematik, våld i nära relation och sexuellt våld och ger stöd på svenska, danska, engelska och arabiska.

Vi utbildar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt barnrättsfrågor.

Vi arbetar även med opinionsbildning genom att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer och företag med syfte att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. 

Du kan läsa mer om oss på våra hemsidor och sociala medier

Kvinnojouren Öresund hemsida
Ungdomsjouren Öresund hemsida
Facebook
Instagram
Linkedin

Är det något mer du undrar över så är du välkommen att maila till oss på info@kvinnojourenoresund.se

Bli medlem

Fyll i formuläret nedan och klicka sedan på knappen “Skicka”. Tusen tack för att just du vill bli medlem hos oss. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem