Pressrum

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en idéburen förening som grundades 2004. Föreningen och dess verksamheters huvudsakliga arbetsområden är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområden utgörs av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. 

Pressmeddelanden

Fria bilder

Kontakta oss

Pressansvarig

Sara Paulsdotter Hellberg
Verksamhetschef

072-55 66 019 
sara@kvinnojourenoresund.se

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Öppettider

Mån-Fre 9-17

Ons 25 maj 9-13
Tors 26 maj och fre 27 maj Stängt