Pressrum

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en ideell förening som grundades 2004 och som driver skyddat boende och samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Föreningen och dess verksamheters huvudsakliga arbetsområden är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområden utgörs av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, förtryck eller problematik samt sexuellt våld. 

Pressmeddelanden

Verksamhetsberättelse 2020

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än femton år utan vinstsyfte erbjuder kvalificerat stöd, omsorg och skydd — kostnadsfritt och

LÄS MER »

Fria bilder

Kontakta oss

Pressansvarig

Sara Paulsdotter Hellberg
Verksamhetschef

072-55 66 019 
sara@kvinnojourenoresund.se

Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Öppettider

Mån-Fre 09:00 – 17:00