Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är två verksamheter i en förening. Vår verksamhet grundades som en ideell förening år 2004, för att året därpå även starta upp skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn.

Tidigare hette föreningen ATIM Kvinno- och ungdomsjour. ATIM tjejjour startades 2012 men ombildades fyra år senare till att bli ATIM ungdomsjour, med både utåtriktad och förebyggande verksamhet samt stöd via telefon, mail och chatt för utsatta unga oavsett kön. Efter att ungdomsjouren utvecklats och växt förgrenades verksamheten till att bli två oberoende av varandra. I samband med verksamhetsutvecklingen lanserades våra nya namn, Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund för att bättre reflektera den faktiska verksamheten.

 

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15 år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd – kostnadsfritt och anonymt – för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan och besitter flera års erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Stödsökande erbjuds individanpassat stöd, omsorg, rehabilitering och säkerhetsplanering. Till vårt främsta fokusområde hör mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld eller problematik.

Sedan slutet av 2019 erbjuder Kvinnojouren Öresund även familjeboende vid behov. Medföljande män, tillhörande samma familj, är även de välkomna hos oss när situationen kräver.

 

Vi talar svenska, danska, engelska och arabiska och tar emot stödsökande från hela Sverige.

brest
LÄMNA SIDAN NU!