"Skydda kvinnan först – utred sen"

Vår verksamhetschef Sara Paulsdotter Hellberg pratade i Sydsvenskan om kontaktförbud och förutsättningarna för kvinnojourer och kvinnor som behöver skydd i Danmark jämfört med Sverige.

"Där finns inget ifrågasättande, ingen annan som ska bestämma om du är hotad eller ej och inte heller gradera hur stort hotet är. De skyddar först och utreder sen."

Läs hela artikeln här.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy