Kännetecken på att någon i din omgivning blir utsatt för våld.

Känner du oro över att någon i din närhet är utsatt för någon form av våld? Vi erbjuder även stöd och rådgivning till anhöriga och bekanta. Kontakta oss så hjälper vi dig. Kom ihåg att du är viktig och kan göra skillnad!

 • Hen drar sig undan från vänner och familj, kommer hela tiden med ursäkter och avbokningar.
 • Hen måste alltid passa tider
 • Hen måste anpassa sig efter sin partner 
 • Hen beter sig annorlunda när partnern är med
 • Partnern ringer väldigt ofta för att kolla var hen är och gör
 • Hen har blåmärken som inte har någon naturlig förklaring
 • Hen sjukskriver sig regelbundet
 • Psykosomatiska symptom så som huvudvärk, magont och trötthet 
 • Var uppmärksam på om hon hör av sig allt mer sällan och har mindre tid för att umgås eller prata i telefon med familj och vänner.
 • om partnern ständigt skjutsar henne till och från jobb och aktiviteter.
 • om hen blir korsförhörd av sin partner när hon gjort något på egen hand.
 • om hen ställer in aktiviteter i sista sekund.
 • hen får inte ta egna ekonomiska beslut, eller klä sig eller se ut som hon vill.
 • om paret bråkar mycket offentligt och hen ursäktar honom i efterhand.
 • om prylar och inredning hemma visar tecken på våld.
 • om hen inte verkar vilja vara ensam hemma med sin partner, till exempel alltid stannar kvar länge på jobbet.
  • om hen svarar undvikande på frågor om semester och helger.