Information från Unizons statistik 2020

Unizons jourer hade över 138 500 stödkontakter 2020, en ökning med 50 procent jämfört med 2017. Kvinnojourerna hade 92 975 stödkontakter.

Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var fysiskt och psykiskt våld, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge.

På de 72 kvinnojourerna som erbjuder skyddat boende bodde, 1 042 kvinnor, 969 barn, 18 män och 2 transpersoner. Kvinnor bodde i snitt 55 dygn på kvinnojourernas boenden, vilket är en markant minskning jämfört med 63 dygn år 2019. Antalet dygn som kvinnor bott i boendena har således minskat med 17 procent på 2 år trots att bostadssituationen är fortsatt svår och våldsutsatta kvinnor inte fått det enklare att få en permanent bostad.

“Det är oroväckande att vi i årets statistik ser att fler kvinnor har sökt hjälp hos våra kvinnojourer, men att de stannat färre nätter i boendet än tidigare. Det är kommunernas ansvar att se till att kvinnor och barn får komma till en trygg plats där det finns kunskap och stöd när de behöver lämna sitt hem för att en man utsätter dem för våld”

Olga Persson, Unizons ordförande.

De vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour om var psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt eller sexuella övergrepp av en bekant. De allra flesta som sökte stöd var flickor och tjejer under 18 år.

Läs mer av statistiken på unizonjourer.se