Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck, men kännetecknas ofta av en begränsning i kvinnans sexualitet och en strävan efter att upprätta kollektivets heder. Kollektivet i det här sammanhanget är ofta familj och släkt. Inom en hederskontext så är ofta en kvinnas sexualitet starkt kopplad till familjens heder och det finns en föreställning om att den måste skyddas. Denna form av våld kan inkludera allt ifrån oskuldsnorm, bortgifte, men även kontroll av var du är, vad du har på dig och vem du träffar.

Om du bryter mot de normer och regler som finns inom kollektivet så kan du bli staffad genom kränkningar, våld, utfrysning eller i värsta fall mord. Det som skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från andra typer av våld i nära relation är att det alltid finns flera förövare, och att du som kvinna kan få en dubbelroll som både förtryckt och upprätthållare av kontrollen.