På Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund i Malmö arbetar specialistutbildade kuratorer och leg. sjuksköterska som med gedigen kunskap och kompetens erbjuder stödsökande från hela Sverige individanpassat stöd.
Vi talar svenska, danska, engelska och arabiska, och samverkar med jurister, hälso- och sjukvårdsinrättningar, fastighetsägare och hyresvärdar, skolor och förskolor samt andra viktiga instanser för att bistå de stödsökande med bästa möjliga stöd och praktisk hjälp.

Stödsamtal

Stödsamtal med våra specialistutbildade kuratorer, i form av besök på vår öppna mottagning, eller i chatt, telefon eller mail. Vi erbjuder även olika former av samtalspaket, kontakta oss gärna för mer information.

Gratis juridisk rådgivning

Gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor tack vare vårt nära samarbete med en advokatbyrå med gott renommé.

Studiebesök

Vi tar gärna emot besök från er. Kom till oss så berättar vi mer om vår verksamhet, varmt välkomna!

Bollplank och Kunskapsbank

Att vara ditt bollplank och din kunskapsbank inom våld i nära relation och hedersrelaterad problematik, för det är vi specialister på. Kontakta oss om du behöver tips och råd inom din profession eller om du har någon du känner som behöver vår hjälp.

skyddade boenden

Skyddat boende, både kollektivt och eget boende finns. Vid en placering, som alltid sker via kommunens socialtjänst, erbjuder vi den stödsökande kontinuerliga stödsamtal och andra individanpassade stödåtgärder med fokus på en god framtid. Vi erbjuder även familjeboende vid behov. Män som medföljer en placerad kvinna, är även de välkomna hos oss när situationen kräver. Vi tar emot husdjur men har även allergivänliga bostäder att erbjuda.

Preventivt arbete i skolan

Preventivt arbete i form av utbildning och föreläsningar i skolor och ungdomsföreningar. Beroende på målgrupp, ålder och behov pratar vi normer, sexualitet och relationer och samtycke.

Samarbete med VOOV

Samarbete med VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, som kan hjälpa till med jourhem åt husdjur till våldsutsatta.

Barnperspektiv

Hos oss erbjuds alla medföljande barn individuella samtal. Vår personal är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har upplevt våld i nära relation. Vi har även föräldrastödjande samtal och arbetar kontinuerligt med frågor kring föräldraskap.

Medföljning

Medföljning erbjuds stödsökande vid exempelvis kontakt med myndigheter, vårdinrättningar, skola. Ta kontakt med oss för att lära mer.

Utbildningar, workshops och föreläsningar

Utbildningar, workshops och föreläsningar till föreningar och företag som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar sig mer kunskap. Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre utbildning. Vi utbildar inom våld i nära relation, sexuella trakasserier och samtyckeslagen, hedersrelaterat våld samt barns rättssäkerhet. Föreläsningarna kan hållas på svenska, engelska eller arabiska.

LÄMNA SIDAN NU!