FÖR FÖRETAG

Bli månadsgivare
och samarbeta med oss

Som företag kan du vara med och förebygga mäns våld mot kvinnor genom att bli månadsgivare hos oss. I gengäld erbjuder vi stöd och kunskap om olika former av våld, 
tecken på våld och hur du som arbetsgivare kan agera om du misstänker att
en medarbetare blir utsatt för våld.

Mäns våld mot kvinnor pågår i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen
och i det offentliga rummet. Varje dag utsätts kvinnor för övergrepp av personer
som borde stå dem närmast. Vi finns till för dem. Varje dag. 

Vill ditt företag vara med och förebygga våld?

Som idéburen, icke-vinstdrivande organisation är vi i stort behov av stöd för att kunna fortsätta finnas kvar.
Vi söker samarbeten med företag som vill stötta vår verksamhet ekonomiskt. I gengäld erbjuder vi kunskap.
Vid behov kan vi också erbjuda stödsamtal för dina anställda.

Genom att samarbeta är ditt företag med och räddar liv.

Bli månadsgivare – så kan du stötta

Vi erbjuder tre olika sätt som ditt företag kan stötta oss. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss
genom att maila 
info@kvinnojourenoresund.se

STÖDFÖRETAG
1 000-2 000:-/månad

• Ditt företag presenteras på vår
hemsida med namn och länk till er hemsida. Ni får också ett tackdiplom, material till sociala medier och en digital informationsfolder om vår verksamhet.
Ni blir även omnämnda i vår verksamhetsberättelse.

KOMPISFÖRETAG
3 000-5 000:-/månad

• Föreläsning för chefer om olika former av våld, tecken på våld och hur du som chef kan upptäcka om en medarbetare är utsatt för våld.

• Föreläsning för all personal om olika former av våld, tecken på våld och vad
du som kollega kan göra om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld samt stöd och rättigheter för den som
är våldsutsatt. 

• Ditt företag presenteras på vår
hemsida med namn och länk till er hemsida. Ni får också ett tackdiplom, material till sociala medier och en digital informationsfolder om vår verksamhet. Ni blir även omnämnda i vår verksamhetsberättelse.

 

PARTNERFÖRETAG
Från 6 000:-/månad

• Föreläsning för chefer om olika former
av våld, tecken på våld och hur du
som chef kan upptäcka och agera om
du misstänker medarbetare är utsatt
för våld.

• Chefsstöd. Personligt stöd hos Kvinnojouren Öresund när du som ledare
ska stötta medarbetare som kan vara
utsatt för olika former av våld.

• Föreläsning för all personal om olika
former av våld, tecken på våld, vad
du som kollega kan göra om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld samt stöd och rättigheter för den som
är våldsutsatt.

• Kostnadsfria konsultationssamtal
för personal.

• Ditt företag presenteras på vår hemsida med namn och länk till er hemsida. Ni får också ett tackdiplom, material till sociala medier och en digital informationsfolder om vår verksamhet.
Ni blir även 
omnämnda i vår verksamhetsberättelse.