FÖR FÖRETAG

Bli månadsgivare
och samarbeta med oss

Som företag kan du vara med och förebygga mäns våld mot kvinnor genom att bli månadsgivare hos oss. I gengäld erbjuder vi stöd och kunskap om olika former av våld, 
tecken på våld och hur du som arbetsgivare kan agera om du misstänker att
en medarbetare är utsatt för våld.

Mäns våld mot kvinnor pågår i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen
och i det offentliga rummet. Varje dag utsätts kvinnor för övergrepp av personer
som borde stå dem närmast. Vi finns till för dem. Varje dag. 

Vill ditt företag vara med och förebygga våld?

Kvinnojouren Öresund arbetar med att stötta och skydda kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relationer.
Vi driver skyddat boende och samtalsmottagning samt arbetar med utbildning, prevention och påverkan
– för att fler kvinnor ska ges möjlighet att leva ett liv fritt från våld.
Våra kuratorer är socionomer och sociologer, med lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. 

Som idéburen, icke-vinstdrivande organisation är vi i stort behov av stöd för att kunna fortsätta finnas kvar.
Vi söker samarbeten med företag som vill stötta vår verksamhet ekonomiskt. I gengäld erbjuder vi utbildning för
företagschefer och HR-personal som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor och som önskar
mer kunskap om olika former av våld, tecken på våld och hur du som chef kan agera om du misstänker
att en medarbetare utsätts för våld. Vid behov kan vi också erbjuda stödsamtal för dina anställda.

Genom att samarbeta hjälper ni oss att finnas kvar samtidigt som vi hjälper er med kunskap och stöd i ett komplext ämne.
Genom att samarbeta är ditt företag med och räddar liv.

Bli månadsgivare – så kan du stötta

Vi erbjuder tre olika sätt som ditt företag kan stötta oss.
Välj det som passar ditt företag bäst.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss genom att maila
info@kvinnojourenoresund.se

STÖDFÖRETAG
1 000-2 000:-/månad

• Ditt företag presenteras på vår
hemsida med namn och länk till er hemsida. Ni får också ett tackdiplom, material till sociala medier och en digital informationsfolder om vår verksamhet.
Ni blir även omnämnda i vår verksamhetsberättelse.

KOMPISFÖRETAG
3 000-5 000:-/månad

• Föreläsning för chefer om olika former av våld, tecken på våld och hur du som chef kan upptäcka om en medarbetare är utsatt för våld.

• Föreläsning för all personal om olika former av våld, tecken på våld och vad
du som kollega kan göra om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld samt stöd och rättigheter för den som
är våldsutsatt. 

• Ditt företag presenteras på vår
hemsida med namn och länk till er hemsida. Ni får också ett tackdiplom, material till sociala medier och en digital informationsfolder om vår verksamhet. Ni blir även omnämnda i vår verksamhetsberättelse.

 

PARTNERFÖRETAG
Från 6 000:-/månad

• Föreläsning för chefer om olika former
av våld, tecken på våld och hur du
som chef kan upptäcka och agera om
du misstänker medarbetare är utsatt
för våld.

• Chefsstöd. Personligt stöd hos Kvinnojouren Öresund när du som ledare
ska stötta medarbetare som kan vara
utsatt för olika former av våld.

• Föreläsning för all personal om olika
former av våld, tecken på våld, vad
du som kollega kan göra om du misstänker att någon i din närhet utsätts för våld samt stöd och rättigheter för den som
är våldsutsatt.

• Kostnadsfria konsultationssamtal
för personal.

• Ditt företag presenteras på vår hemsida med namn och länk till er hemsida. Ni får också ett tackdiplom, material till sociala medier och en digital informationsfolder om vår verksamhet.
Ni blir även 
omnämnda i vår verksamhetsberättelse.