Ingen ska behöva välja mellan hemlöshet och våld

Statistiken talar tydligt. På grund av bostadsbrist tvingas våldsutsatta kvinnor att stanna hos förövaren för att ha någonstans att bo. För få kommuner ger stöd eller förtur till en egen bostad. Det nationella anslaget saknas helt och att bo kvar i samma kommun som förövaren är att riskera livet. Drömboendet med oslagbart läge är bara en vanlig lägenhet. Men i många svenska kommuner är det här en lägenhet som inte finns på riktigt.

Skriv under Unizons upprop här.

Bostadsrätt:

Alla har rätt till en trygg bostad att leva i.

Storlek:

1000-tals kvinnor och barn blir hemlösa varje år på grund av mäns våld.

Tillträde:

Bara 46 av 290 kommuner ger förtur till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation

Området:

Kommuner ska underlätta för kvinnor och barn som utsätts för våld att få en ny bostad. Samtidigt kan det vara en risk att bo kvar i samma kommun som förövaren. I dagsläget är det alldeles för svårt att ordna ett permanent boende åt en utsatt kvinna i en annan kommun än den egna. Det saknas helt nationell samordning.

Övriga utrymmen:

Bostadsbristen gör att många kvinnor inte kommer vidare till ett permanent boende från ett tillfälligt skyddat boende.

Avgift:

Kvinnors liv.
Flera kommuner anlitar privata aktörer för skyddade boenden. Det riskerar att skapa ett vinstintresse i frågan om våld. Idéburna jourer har en viktig roll i det förebyggande arbetet och det politiska arbetet, och skapar fördelar i det långa loppet. Den enda vinst vi skapar är samhällsvinst.

Närliggande service:

Många kommuner saknar rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. Att fortsätta på samma skola som tidigare är omöjligt på grund av säkerhetsskäl.

Driftkostnad:

För att garantera att stöd och skydd finns tillgängligt krävs långsiktig finansiering av kvinnojourer. Endast 11 procent av kommunerna erbjuder finansiering på lång sikt.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, 2021
Kvinnofridsbarometern, 2021

Det här behöver göras:

Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Vi vill se fler bostäder för kvinnofrid och barnfrid. Vi vänder oss till dig som kan påverka bostadsfrågan. För du kan också rädda liv.

1. Fler lägenheter och sänkta inkomstkrav

Kommuner och privata bostadsaktörer måste bygga fler lägenheter som våldsutsatta kvinnor har råd att bo i, och sänka inkomstkraven så att våldsutsatta kvinnor enklare kan få en ny bostad. 

2. Förtur åt våldsutsatta kvinnor

Både kommuner och privata bostadsaktörer behöver ta ett större samhällsansvar och erbjuda särskilda villkor, så som förtur, till våldsutsatta kvinnor som flytt sina hem.

3. Både tillfälliga och fasta lösningar

För att bedriva ett effektivt kvinnofridsarbete måste kommunerna erbjuda skyddade boenden, utslussningsboenden, försturslägenheter och hyresgarantier.

4. Mer samarbete över gränserna

Kommunerna behöver samarbeta mer om bostadsutbyten över kommungränserna och ta fram snabba, flexibla lösningar så att barn kan behålla sina rutiner.

5. Skulder får inte vara en fotboja

Ta bort kravet på att vara skuldfri för att få en lägenhet, om den som söker har varit utsatt för våld.

6. Finansiering av jourer på lång sikt

Riksdagen och kommunerna måste tillsammans säkra långsiktig finansiering av lokala eller närliggande kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy